น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

ศธ. มอบอาชีวะทั่วประเทศคิดสิ่งประดิษฐ์ช่วยเด็กติดในรถโรงเรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้องจีฮุน นักเรียนชั้น ป.2 ถูกลืมบนรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตนั้น ว่า ความปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นนโยบานเร่งด่วน ที่ศธ.เน้นย้ำแและผลักดันมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ศธ.มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 ที่ให้โรงเรียนรัฐและเอกชนปฏิบัติอยู่แล้ว

แต่อาจจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้น ว่าโรงเรียนได้ทำตามระเบียบที่กำหนดไว้หรือไม่ ตนจึงมอบหมายให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. แจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทั่วประเทศ ดำเนินการกำกับ ติดตามและสุ่มตรวจสอบการใช้รถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 หรือไม่ ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองน้องจีฮุนนั้น เบื้องต้นทราบว่าโรงเรียนจะช่วยเหลือเยียวยา แต่ตนมอบหมาย ให้นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เข้าไปดูแลช่วยเหลือประสานงานเพิ่มเติมแล้ว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประสานไปยังสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ให้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถยนต์ โดยต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน ซึ่งหลังจากคิดค้นนวัตกรรมและประดิษฐ์สำเร็จแล้วให้ประสานไปยังโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

คิดสิ่งประดิษฐ์ช่วยเด็กติดในรถโรงเรียน

ทราบว่าที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาหลายแห่ง ได้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถออกมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้สร้างระบบป้องกันและเตือนภัย โดยอาศัยหลักการตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถยนต์ ซึ่งเมื่อระบบตรวจสอบพบการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในรถ กล่องควบคุมจะสั่งการเปิดประตูรถยนต์ และส่งสัญญาณเตือนภัยในรูปแบบระบบเสียงแจ้งเตือนด้วยไซเรนและส่งข้อความ SMS ที่ระบุพิกัดสถานที่ด้วย GPS ไปยังโทรศัพท์ ที่ตั้งค่าเอาไว้ก็จะสามารถดูพิกัดสถานที่ได้ทันที

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้ประดิษฐ์ชุดควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ เมื่อมีผู้ติดอยู่ในรถ และมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1,000 ppm ซึ่งเป็นค่าที่ทำให้ผู้ติดอยู่ในรถรู้สึกอึดอัด เครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติ

และวิทยาสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้ประดิษฐ์เครื่องทำลายกระจกรถยนต์ กรณีรถยนต์ตกน้ำหรือมีผู้ติดอยู่ในรถ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะติดตั้งไว้ในรถ สามารถยิงทำลายกระจกรถยนต์แบบ Tempered เมื่อกระจกถูกทำลายจะแตกตัวแบบเมล็ดข้าวโพด และหากตกน้ำจะมีอุปกรณ์เสริมเพื่อขอความช่วยเหลือ และจะมีสัญญาณแสดงตำแหน่งที่รถจมอยู่ เป็นต้น

“ อย่างไรก็ตามนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกลืมไว้ในรถยนต์ได้ทันทีเท่านั้น ทุกโรงเรียนไม่ควรให้มีเหตุการณ์ลืมนักเรียนไว้บนรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตเกิดขึ้นมาอีก ขอให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศใช้รถรับ-ส่งนักเรียน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัดและไม่ประมาท ทั้งในส่วนของการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่นำมารับ-ส่งนักเรียน ความพร้อมของพนักงานขับรถ และผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ที่ต้องตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับ – ส่ง แต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายซื่อนักเรียน, ประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับ – ส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแล และช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ reedrohrer.com

UFA Slot

Releated